Tehuis voor Joodse Werkende Meisjes

G. van Aemstelstraat 27 boven, Amsterdam

Bewoner(s)