Bijdragen aan Ephraim Behr

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Ephraim Behr

Ephraim Behr

Assen, – Veenendaal,

Bereikte de leeftijd van 35 jaar

Beroep: arts

Foto’s

Verhalen

Over Ephraim Behr

Ephraim Behr was een zoon van Abraham Izak Behr en Jette Bernard. Zijn ouders zijn voor de oorlog overleden.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Ephraim Behr studeerde geneeskunde in Groningen. Hij legde het artsexamen af op 3 oktober 1929. Hij promoveerde op 3 juli 1931 in Groningen op het proefschrift 'Bloedplaatjes en thrombose'. Hij praktiseerde in Assen en werd later prosector-conserv…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Graf Ephraim Behr

Zijn vrouw en kinderen hebben de oorlog overleefd.

Lees meer

ephraim behr

dr. E. Behr woonde te Groningen, waar hij ook begraven werd. Hij was gehuwd met Bertha Aleida Jacobs (dochter van Simon Jacobs en Bella Stein); uit dat huwelijk drie kinderen.

Lees meer

merkwaardig

In de kop van deze pagina wordt gezegd, dat E. Behr overleed op 14 mei. Dat is ook de datum die op zijn steen staat.
Maar: op diezelfde pagina staat een bericht, dat hij sneuvelde op 12 mei. en dat blijkt ook de datum te zijn, die in Wiewaswie.nl wordt genoemd. zou de waarheid zijn, dat Behr op 12 mei een dodelijke wond opliep, en op 14 mei werkelijk stierf?

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Groningen

Straatnaam onbekend, Groningen

Bezoek adrespagina

Familie