Artikel

Personen zoeken

Wanneer u zoekt naar personen, kunt u zowel slachtoffers vinden die zijn opgenomen in het Joods Monument, als familieleden van slachtoffers en/of leden van het Joods Monument. De gedenkpagina's van personen uit het Monument hebben een paarse achtergrond, de overige persoonspagina's zijn wit of grijs: grijs bij familieleden van slachtoffers die toegevoegd zijn door gebruikers en wit voor de gebruikers van het Joods Monument.

Een slachtofferpagina heeft een paarse achtergrond.

Zoeken

Zoeken doet u via Menu & zoeken linksboven op de homepage. In het zoekveld kunt u direct een persoonsnaam invullen. U ziet meteen onder het zoekveld de eerste resultaten verschijnen. Door deze aan te klikken belandt u direct op de gezochte persoonspagina.

Verschijnt de door u gezochte persoon niet in de eerste tien resultaten, gebruik dan (na het intypen van de naam) het vergrootglas-icoontje, of druk op enter. Nu ziet u een pagina met een lijst zoekresultaten. Die resultaten kunt u verfijnen door links onder bij Filters categorieën aan te vinken: Alle personen, Slachtoffers 1940-1945, Locaties, Bezoekers bijdragen of Stolperstein.

Let er bij het zoeken op dat personen in het Monument zijn opgenomen met hun officiële namen, die kunnen afwijken van roepnamen. Er kunnen bovendien verschillende spellingvarianten mogelijk zijn. De letter f wordt vaak als ph geschreven (Efraïm en Ephraïm), de s en z zijn soms inwisselbaar (Josef en Jozef) en de ij komt regelmatig voor als y (Meijer en Meyer). Het is daarom aan te raden meerdere spellingvarianten te proberen. Wanneer onduidelijkheid bestaat over de spelling van een naam levert zoeken op de geboortedatum (via geavanceerd zoeken) de meeste kans op resultaat. Probeert u de diverse spelwijzen uit in het algemene zoekveld (in het hoofdmenu, linksboven op de homepage). 

Geavanceerd zoeken

Ook kunt u Geavanceerd zoeken, links onder op de pagina met zoekresultaten. Zo kunt u zoeken op geboorte- en sterfdatum, geboorte- en sterfplaats, woonplaats, voor- en achternaam. Als u het eerste zoekveld invult en dan op + klikt kunt u een tweede zoekveld invullen. Zo kunt u verschillende zoektermen combineren en gedetailleerd zoeken. LET OP: als u het geavanceerde zoekveld wilt gebruiken, maar er staat nog een zoekterm in het algemene zoekveld (midden boven op de pagina met resultaten), moet dat eerst even leeg gemaakt worden. Bovendien wordt in het geavanceerde zoekveld alleen een exacte match van zoekterm met resultaat getoond. Hier werkt het dus niet om (zoals in het algemene zoekveld) te zoeken met alleen het begin van een naam.

U kunt rechtstreeks vanaf de homepage naar de geavanceerde zoekfunctie gaan. Laat hiervoor het zoekveld in het hoofdmenu leeg, en klik op het vergootglas-icoontje. 

Uitleg bij zoekresultaten

Naast alle slachtoffers van de Sjoa die uit Nederland werden gedeporteerd kent het Joods Monument ook persoonspagina's van voor- en naoorlogse familieleden (die werden aangevuld door gebruikers), overlevende familieleden (afkomstig uit de archiefbronnen en geanonimiseerd vermeld) en profielpagina's van huidige gebruikers. Wanneer u zoekt op een naam kunt u dus ook personen vinden die geen oorlogsslachtoffer zijn. Bij ieder zoekresultaat staat vermeld om wat voor soort persoonspagina het gaat (joods oorlogsslachtoffer, overlevende, gebruiker, overig familielid) en de pagina's zelf zijn ook anders vormgegeven. De pagina's van de slachtoffers van de Sjoa zijn donkerpaars, en kunnen veel meer informatie bevatten dan de (witte) pagina's van gebruikers of die van overige familieleden en overlevenden (lichtgrijs).

Een pagina voor overige familieleden en overlevenden

Behalve persoonspagina's worden ook alle aanvullingen ("verhalen"), onderschriften van foto's, kortom alle tekst op de website doorzocht wanneer u zoekt. Aan de weergave van de resultaten kunt u meteen herkennen of het gaat om bijv. een aanvulling, een adres, of een persoonspagina.

Media bestand