Bijdragen aan Sonna Brandon

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Sonna Brandon

Sonna Brandon

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 10 jaar

Foto’s

Verhalen

De familie Brandon-Gans

De familie Brandon-Gans pleegde zelfmoord op 15 mei 1940.

Jacob Brandon, Klara Brandon-Gans en hun dochter Sonna Brandon zijn begraven op de joodse begraafplaats te Diemen.

 

 

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend