Bijdragen aan Mina Rachel Engers-Haagman

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Mina Rachel Engers-Haagman

Mina Rachel Engers-Haagman

Arnhem, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 28 jaar

Verhalen

Onder druk van de omstandigheden.

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Lees meer

Onder druk van de omstandigheden

Uit gegevens van de Amsterdamse politie blijkt dat mevrouw Mina Rachel Engers-Haagman zich van het leven heeft beroofd. Haar echtgenoot, die, aldus de politie ´bewusteloos was´ werd naar het ziekenhuis gebracht en heeft niet alleen deze gebeurtenis maar ook, aldus de informatie op dit Joods Monument, de oorlog overleefd.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend