Bijdragen aan Henry Goudsmit

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Henry Goudsmit

Henry Goudsmit

Kampen, – Menaldumadeel,

Bereikte de leeftijd van 23 jaar

Beroep: Slager

Foto’s

Verhalen

Over Henry Goudsmit

Henry Goudsmit was een zoon van Simon Goudsmit en Sophia Gosler. Op 28 juli 1942 huwde hij met een nicht van moederskant. Zijn echtgenote heeft de oorlog overleefd.

Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Henry Goudsmit

OGS

Lees meer

Henry Goudsmit en Roby Gosler

Tijdens de oorlog was Roby getrouwd met Hans Goudsmit, Hans zat in het joods verzet.

zie tekst:
Herdachte groepen: Verzet Nederland
Vorm en materiaal
Het monument op de N.H. begraafplaats te Menaam (Menaldum) (gemeente Menaldumadeel) is een gedenksteen van witte natuursteen met in het midden een uitsparing en een gebeeldhouwde vlam. De steen is geplaatst bij het graf van Hans Goudsmit.

Tekst
De te…

Lees meer

Gezin Goudsmit

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 8293) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Volgens een lijst met winkels van joodse eigenaren, opgesteld door de Amsterdamse politie in 1940, had dit gezin een slagerij, adres: Oudeschans 36 te Amsterdam.
Gegevens afkomstig uit het politiearchief berustend bij het…

Lees meer

Op zoek naar Hans Goudsmit

Deel 1: grafmonument en zwerfkei
3 mei 1947 - 30 mei 2017

 

'Onze dodenakker waarin onze geliefden rusten, wordt bijzonder gewijd door het opnemen van deze zoon van het oude volk Israel.' Deze woorden spreekt kerkvoogd H. van der Meer op 3 mei 1947 op de begraafplaats bij de 'Nederduitsch-Hervormde' kerk van Menaldum in Friesland. Sinds 2 1/2 jaar rust hier het stoffelijk overschot van Henry (Hans)…

Lees meer

Op zoek naar Hans Goudsmit

Deel 2: lotgenoten
17 september 1944 - 16 juni 2017

De Erelijst van Gevallenen 1940-1945 vermeldt de drie mannen die op 19 november 1944 als represaillemaatregel nabij Menaam werden geëxecuteerd: Hans (Henry) Goudsmit, Dirk de Vries en Jan Johannes Zorn. Zij zijn in de lijst opgenomen als ‘verzetsdeelnemers in Nederland.’ Welke verzetsdaden hebben zij verricht? Deze vraag stel ik niet om hun tragische dood te bagatelliseren, maar uitsluitend uit be…

Lees meer

Op zoek naar Hans Goudsmit

Deel 3: omzwervingen

Jammer. Anders dan voor Hans’ twee lotgenoten is er nog steeds geen foto van hem opgedoken. Hij blijft voorlopig zonder gezicht. Maar het registratieboek van de Leeuwarder gevangenis verrast mij met een signalement. Archivaris Otto Kuipers legt het grote, zware boek voorzichtig voor me neer… en daar staat hij, de regel helemaal bovenaan: Hans Goudsmit, ingesloten op 3 september 1944 om 11:30 uur. …

Lees meer

Op zoek naar Hans Goudsmit

Onderzoekfeuilleton Deel 4: onderduik

Ik weet ondertussen meer over de periode tussen Hans’ vrijlating uit Westerbork (17 juli 1943) en zijn opsluiting in de gevangenis van Leeuwarden, 3 september 1944. We wisten al (Deel 1) dat Hans in die periode van veertien maanden in het Friese terpdorp Blija bij Jan Eelhart was ondergedoken.

Dankzij de hulp van Elske komt het onderzoek in een stroomversnelling. Elske stuurt me op 26 juni de cont…

Lees meer

Op zoek naar Hans Goudsmit

Deel 5: executie

Het is geen genoegen deze aflevering te schrijven. Maar het moet. Ze gaat over het laatste halve uur uit het leven van Hans Goudsmit (23) en zijn twee lotgenoten Dirk de Vries (19) en Jan Zorn (27). Hun standrechtelijke executie nabij de kruising van de Ryksstritwei en de Mieddyk naar Menaldum. Zondag 19 november 1944 tussen twee uur en half drie in de middag. Mijn verslag bevat niets dat als opwe…

Lees meer

Verzetsman of Onderduiker

Ondanks het feit dat Julius Gast en ook Henry (Hans) Goudsmit voorkomen op de Erelijst Verzet en Koopvaardij is er nog geen enkele aanwijzing gevonden dat Julius en ook Hans actief in het verzet waren. Zie daarvoor ook aflevering 2, http://onderzoekfeuilleton.blogspot.nl/2017/07/op-zoek-naar-hans-goudsmit-2-lotgenoten.html die is gebaseerd op de van het NIOD ontvangen formulieren waarop familieled…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend