Bijdragen aan Betje Bakker-Belinfante

Wat wilt u bijdragen?

Betje Bakker-Belinfante

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 72 jaar

Verhalen

Gezin Benjamin Bakker

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 14985) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 413 / 11559).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend