Bijdragen aan Abraham Samuel Fernandes

Wat wilt u bijdragen?

Abraham Samuel Fernandes

Paramaribo, – Scheveningen,

Bereikte de leeftijd van 34 jaar

Beroep: Operator BPM

Foto’s

Verhalen

Over Abraham Samuel Fernandes

Abraham Samuel Fernandes (tevens bekend als Bram) werkte in 1940 bij de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM), een voorloper van Shell. Kort na het bombardement op Rotterdam in mei 1940 kwam hij in contact met leden van de verzetsgroep De Geuzen. Hij sloot zich aan en verrichte spionage activiteiten.
In november werd de verzetsgroep opgemerkt door de Sicherheitspolizei. De daarop volgende maanden…

Lees meer

Multicultureel herdenken

In de afgelopen 50 jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking sterk veranderd. Met name de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 en de komst van arbeidsmigranten uit Marokko en Turkije hebben ‘kleur’ gegeven aan het Nederlandse landschap. Deze verandering roept vragen op over het lieux de memoires, het collectieve geheugen, van Nederland.

In ons nationale bewustzijn neemt de Tweede Wereldoorlog een centrale plaats in. Het is een belangrijk ijkpunt (of dieptepunt) waaraan normen en waarden worden getoetst. Dat niet alle burgers een vanzelfsprekende gevoeligheid hebben m.b.t. het oorlogsverleden bleek in 2002, toen Marokkaanse jongeren zijn gaan ‘voetballen’ met een op 4 mei gelegde herdenkingskrans. Als gevolg daarvan heeft de overh…

Lees meer

Adres & bewoners

Wegens onderhoud is de kaart momenteel niet beschikbaar.

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend