Bijdragen aan Hartog van Baaren

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Hartog van Baaren

Hartog van Baaren

Amsterdam, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 35 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Hartog van Baaren

Hartog van Baalen was tijdens de Nederlandse mobilisatie huzaar 3-III-Dep. Cav. in het Nederlandse leger. Hij is in de nacht van 10 mei 1940 omgekomen bij het Duitse bombardement op de Alexander Kazerne in Den Haag.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door kolonel b.d. J.W. de Leeuw

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Spelfout biografische tekst

Er is een spelfout gemaakt in de biografische tekst. Er staat 'Hartog van Baalen' in plaats van 'Hartog van Baaren'.

Lees meer

Spelfout biografische tekst

Het is gecorrigeerd.

Redactie Community

Lees meer

Gezin Hartog van Baaren

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 50921) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie