Bijdragen aan Nico Louis Herschel

Wat wilt u bijdragen?

Nico Louis Herschel

Zwolle, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 27 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Nico Louis Herschel

Nico Louis Herschel was ambtenaar. In het najaar van 1942 werd hij op grond van maatregelen van de Duitse bezetter ontslagen. Nico Herschel werkte vervolgens als leraar boekhouden op het Joods Lyceum in Zwolle. Nadat alle leerlingen binnen korte tijd waren gearresteerd, werd Nico Herschel conrector op het Joods Lyceum in Enschede. Toen ook op deze school alle leerlingen gearresteerd waren werden N…

Lees meer

Gathering Clouds

I have great admiration and profound respect for my parents and all the parents who had to entrust their children, with indescribable pain in their hearts, to strangers in the hope that their own flesh and blood should live.
This life that they granted to us should be cherished and passed on.
We, child survivors of the Holocaust have to open ourselves up and recount our grief to our offspring in …

Lees meer

SCHIMMENSPEL

je kind weggeven aan vreemden

“S C H I M M E N S P E L” ©
“ Gathering Clouds”

door

Tswi J. Herschel

Hoewel het voorjaar dichterbij komt blijft het koud en guur. Het is eind april en de kille natheid van de laatste weken doet het verlangen naar de lente toenemen. De knoppen aan de bomen, die in onze straat staan zijn dik en zullen binnenkort openbreken bij de minste zonnestraal. Het gras op de spoordijk voor onze huisdeur …

Lees meer

"DE VIERDE DIMENSIE"

Impresie bezoek van een kind overlevende aan het poolse vernietigingskamp waar zijn ouders zijn omgebracht

DE VIERDE DIMENSIE ©
door
Tswi J. Herschel

De bus dendert langs akkers, weilanden en boerderijen. Het landschap is als een prent. De grijze tinten worden versterkt door de donkere hemel waaruit een gestage regen valt. Het land is omgeploegd en klaar voor de winter. De huisjes en boerderijtjes zijn uit de tijd van “Tevje”, opgetrokken van grijze steen of van hout. Uit de schoorstenen kringelt de r…

Lees meer

"THE FOURTH DIMENSION"

An impression and feelings of a child survivor after visiting the concentration camp where his parents perished.

“THE FOURTH DIMENSION” ©
by

Tswi J. Herschel

The bus thunders along fields, meadows and farmsteads. The landscape is like a picture.
The grey tones are strengthened by the dark sky from which a steady rain falls. The land has been ploughed over and is ready for the winter. The little houses and farms are straight out of “Fiddler on the roof” made of grey stone or wood. Smoke rises from the chimn…

Lees meer

Biografie

Lees meer

Nico Louis Herschel

Nico Louis Herschel werkte voor het Nederlandsche Verificatie Bureau te Den Haag als verficateur met als standplaats Arnhem en omgeving. Als ambtenaar voor de overhead werd hij ontslagen in 1941

Nico Louis Herschel werkte voor het Nederlandsche Verificatie Bureau te Den Haag als verficateur met als standplaats Arnhem en omgeving. Als ambtenaar voor de overhead werd hij ontslagen in 1941

Lees meer

Gezin Nico Louis Herschel

Nico Louis Herschel en Malchen Weijel waren zionisten. Ze maakten deel uit van de Deventer groep van Palestina-pioniers. In 1942 kregen ze een kind, dat de oorlog overleefde doordat het aan de zorgen van een gezin in Oosterbeek werd toevertrouwd.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Biografisch portret Nico Herschel

Het biografisch portret van Nico Herschel, Nico voorzag het noodlot, is te vinden op:

Stichting judaica Zwolle- Nico Louis Herschel

 

 

Lees meer

Gedicht voor Herman Herschel

Tswi Herschel onthulde op 25 maart 2015 voor de Derk Buismanstraat 4 te Zwolle drie Stolpersteine voor zijn ouders Nico Louis Herschel (Zwolle, 20-9-1915 - Sobibor, 23-7-1943) en Malchen Herschel-Weijel (Zwolle, 3-4-1919 - Sobibor, 23-7-1943), alsook voor zijn grootvader Herman Herschel (Goor, 14-1-1887 – Auschwitz, 22-10-1942).

Daarbij las hij onderstaand gedicht voor. Het is op 27-10-1942 geschr…

Lees meer

Adres & bewoners

Wegens onderhoud is de kaart momenteel niet beschikbaar.

Wegens onderhoud is de kaart momenteel niet beschikbaar.

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend