Bijdragen aan Bertha Frank-Dinner

Wat wilt u bijdragen?

Bertha Frank-Dinner

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 33 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Bertha Frank-Dinner

De naam Bertha Frank-Dinner komt voor op een met de hand geschreven opsomming van alle personen die in de eerste oorlogsjaren een functie vervulden binnen de Nederlands Israëlietische Gemeente Haarlem. Van alle functionarissen is een foto bewaard. Bertha Frank-Dinner was lid van het Nederlands-Israëlietisch Armbestuur en dodenverzorgster bij de Godsdienstige Instelling Gemieloeth Chassadiem.
Berth…

Lees meer

Brief

Vanuit de Hollandsche Schouwburg schreef Bertha Frank-Dünner op 4 februari 1943 de volgende brief:

Aan alle leden en oud-leden van het synagogaal ressort, Noord-Holland.
Op een zeer ernstig ogenblik in mijn leven wil ik nog enige woorden tot U richten en U vertrouwen voor de toekomst inspreken.
Ik doe dit, omdat ik weet, dat ik het namens mijn man doe, die met zoveel liefde en echt Joodse toewij…

Lees meer

Bertha Frank-Dinner

Bertha werd ook wel Bep genoemd.

Lees meer

Gezin Philip Frank

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 17817) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 3458/19786).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie