Artikel

Lesmateriaal

Door:

Lespakket voor basisonderwijs en vmbo:

Foto- en Poezieproject "Buren"
In 2008 is onder leiding van prof. Ido Abram van Stichting Leren het lespakket "Buren" ontwikkeld. De kernelementen zijn: het Digitaal Monument, de omgeving van de eigen school, fotografie en poëzie.
Een proefproject op de Dongeschool in Amsterdam was een groot succes. Een verslag van het proefproject, kunt u hier bekijken. Met behulp van de docentenhandleiding (rechter kolom) kunnen basisscholen en vmbo-opleidingen eenvoudig een vergelijkbaar project opzetten.


Voor educatief materiaal over de jodenvervolging in Nederland kunt u tevens terecht op de website van de Hollandsche Schouwburg.

Bovendien zijn op het Digitaal Monument enkele opdrachten beschikbaar bij het speciale thema-artikel over het gezin De Jongh aan de Spanjaardslaan in Leeuwarden.