Bijdragen aan Bernhard van Bingen

Wat wilt u bijdragen?

Bernhard van Bingen

Ochtrup, – Anna Paulowna,

Bereikte de leeftijd van 36 jaar

Verhalen

Over Bernhard van Bingen

Bernhard van Bingen is als soldaat gesneuveld.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Bernhard van Bingen was tijdens de Nederlandse mobilisatie soldaat 2-5-Dep. Bat. in het Nederlandse leger. Hij is kort na Duitse inval krijgsgevangen genomen. Op 5 juni 1940 heeft hij in Anna Paulowna een einde gemaakt aan zijn leven.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde m…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Gezin Bernhard van Bingen

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 54172) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie