Bijdragen aan Nathan Wijnberg

Wat wilt u bijdragen?

Nathan Wijnberg

Hoogeveen, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 61 jaar

Beroep: Wolhandelaar

Foto’s

Verhalen

Over Nathan Wijnberg

Nathan Wijnberg trouwde met Elisabeth Evalina Overste. De choepa werd op 12 augustus 1925 gegeven door opperrabbijn J. Vredenburg van de NIHS Arnhem.
Op 6 april 1927 werd hun dochter Betty Johanna in Groningen geboren en op 5 februari 1929 hun zoon Martin Siegfried, eveneens in Groningen. Martin Siegfried werd op 28 februari 1929 door de mohel S.B. Nathans in Groningen besneden. Op 24 april 1933 …

Lees meer

Joodse militairen (deel 2)

In 1939 werd in allerijl het Nederlandse leger gemobiliseerd. Het leger bereikte een sterkte van 280.000 man, waaronder veel Joden. Na de capitulatie stonden zij voor de moeilijke afweging: onderduiken of bood krijgsgevangenschap een zekere mate van bescherming? [1]

Sinds de burgerlijke gelijkstelling in 1796, en de door Napoleon in 1811 ingevoerde dienstplicht, konden Joden volwaardig deelnemen aan de Nederlandse krijgsmacht. Het leger bood voor velen een uitweg uit de schrijnende armoede waarin men verkeerde. In 1831 maakten een aanzienlijk aantal Joden van die gelegenheid gebruik door zich, in de aanloop naar de Tiendaagse Veldtocht tegen het separatistisc…

Lees meer

Gezin Nathan Wijnberg

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 30682) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend