Bijdragen aan Ruth Emilie Sollinger

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Ruth Emilie Sollinger

Ruth Emilie Sollinger

Frankfurt am Main, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 21 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Ruth Emilie Sollinger

Van Ruth Emilie Sollinger zijn verschillende documenten bewaard:
- Een afschrift van de cijferlijst van het einddiploma HBS-A, behaald in Almelo in 1939;
- Een afschrift van de gewaarmerkte Akte van Bekwaamheid als Onderwijzeres, behaald aan de Joodsche Kweekschool te Amsterdam en gedateerd op 18 juni 1940;
- Het origineel van het praktijkdiploma Algemeen Secretaresse, getekend op 31 juli 1940;…

Lees meer

Gezin Albert Sollinger

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 52781) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11175/19440).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie