Bijdragen aan Arnold de Leeuw

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Arnold de Leeuw

Arnold de Leeuw

Almelo, – Vierhouten,

Bereikte de leeftijd van 58 jaar

Beroep: Slachter

Foto’s

Verhalen

Over Arnold de Leeuw

Arnold de Leeuw was de oudste zoon van de Almelose slager Isaac de Leeuw en zijn vrouw Hermina Zilverberg. Hij trouwde in 1914 met Louisa Weijl. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Herman Louis, Johan en één kind dat de oorlog heeft overleefd. In 1939 is hun gehandicapte zoon Herman Louis overleden.
Het gezin woonde achter de slagerij aan de Schuttensstraat 19 in Almelo. Tijdens de oorlog kon het g…

Lees meer

Arnold de Leeuw

Aan Arnold's rechterzijde zit slager Adolf Löwenhardt, gevlucht uit Dortmund-Lindenhorst.

Lees meer

Arnold met hoed en sigaar

Arnold, de oudste zoon van de Almelose slager Isaak de Leeuw (29 december 1862-25 april 1941) en zijn vrouw Hermina Zilverberg.

Lees meer

The fruits of revenge

The quest, my Quest, started three years ago. Three years, time for a website and for taking stock. Where am I going? What has the quest yielded so far? Does it make sense to continue?

It took many decades for the quest to mature. In 2010 an event triggered it. The quest suddenly popped up. I was sixty-two years of age. It has since come to dominate my life, it has turned into the purpose of my life. The quest is one of recreation, reconstruction. And an ultimate, a very personal revenge on Hitler and the Nazi’s who sought to obliterate my relatives. They succeeded in killing mo…

Lees meer

Bruidegomsgeld

Lees over de choppe van Arnold de Leeuw met Louisa Weijl in november 1914: http://loewenhardtfoundation.org/2015/bruidegomsgeld/

Lees meer

Gezin Arnold de Leeuw

De burgemeester van Almelo verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Arnold de Leeuw, van zijn echtgenote Louisa Mathilda Weyl en hun zoon Johan de Leeuw. Het gezin woonde in de Schuttenstraat 19 te Almelo. Zij hadden zonder de daartoe vereiste vergunning hun woonplaats verlaten. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken.
Algemeen Politieblad, nr 36, 10 septembe…

Lees meer

Familie De Leeuw

Meer over de familie De Leeuw is te lezen in het boek van C.B. Cornelissen, Onvoltooid verleden tijd: Jodenvervolging in Almelo (Oldenzaal 2006) 28, 105, 115, 116, 240-247.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie