Bijdragen aan Max de Vries

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Max de Vries

Max de Vries

Amersfoort, – Haarlemmerliede,

Bereikte de leeftijd van 44 jaar

Beroep: Militair

Foto’s

Verhalen

Over Max de Vries

Max de Vries was een zoon van Abraham de Vries en Clara Rosenbaum. Hij was kapitein in het Nederlandse leger. Hij ligt begraven op de joodse begraafplaats in Amersfoort.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Max de Vries was tijdens de Nederlandse mobilisatie reserve kapitein 2-I-10 R.A. (regiment artillerie) in het Nederlandse leger. Kort na de Duitse inval maakte hij op 15 mei 1940 bij het…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Onder druk van de omstandigheden.

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Lees meer

Gezin Weduwe Clara de Vries-Rosenbaum

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 9278) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 12585/8175).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie