Bijdragen aan Clara Sara Stokvis-Nunes Vaz

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Clara Sara Stokvis-Nunes Vaz

Clara Sara Stokvis-Nunes Vaz

Beverwijk, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 33 jaar

Verhalen

Gezin Barend Nathan Stokvis

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 51291) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11562/4723).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie