Bijdragen aan Branca van Horst-Coppenhagen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Branca van Horst-Coppenhagen

Branca van Horst-Coppenhagen

Amsterdam, – Gemeente niet bekend,

Bereikte de leeftijd van 63 jaar

Foto’s

Verhalen

Onder druk van de omstandigheden.

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Lees meer

Gezin Isaäc van Horst

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 52986) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 5446/13129).

Lees meer

Onder druk van de omstandigheden

Uit gegevens van de Amsterdamse politie blijkt dat mevrouw Branca van Horst-Coppenhagen zich, in haar woning te Amsterdam, van het leven heeft beroofd.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend