Bijdragen aan Keetje Grijsaart-Lopes Dias

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Keetje Grijsaart-Lopes Dias

Keetje Grijsaart-Lopes Dias

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 45 jaar

Beroep: Koopvrouw

Foto’s

Verhalen

In Memoriam I

Leendert Grijsaart wordt geboren in 1894, als zoon uit het huwelijk van Grietje Sluijzer en Barend Grijsaart, werkman en later sigarenmaker. Naast Leendert krijgt het echtpaar nog zes kinderen. 

De vader van Leendert overlijdt in 1907 en zijn moeder wordt in 1942 omgebracht in Auschwitz. Op het moment dat de oorlog begint, zijn er nog twee broers van Leendert in leven; zij worden in bezet Polen om…

Lees meer

In Memoriam II

In maart 1933 wordt het echtpaar Leendert en Keetje het ouderlijk gezag over hun dochtertje Rachel ontnomen. In januari 1934 gebeurt ze hetzelfde: ze worden voor drie van hun kinderen uit de ouderlijke macht gezet: Emanuel, Barend en Flora (Grietje is dan nog niet geboren).

Enkele maanden eerder, in de herfst van 1933, wordt het gezin, voor zover bekend, voor het eerst besproken tijdens de vergade…

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in 1941 – augustus 1942

Spoorlaan 63, Apeldoorn

Bezoek adrespagina

Familie

Directe familie