Bijdragen aan Branca Sophia Gans

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Branca Sophia Gans

Branca Sophia Gans

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 13 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Branca Sophia Gans

Een buurtbewoner herinnert zich hoe Branca Sophia Gans met haar moeder uit het huis op de Kramatweg gehaald werd. Ze droeg toen een pop met zich mee.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Wat mij is verteld over de familie Gans

Mijn grootouders woonden op de Kramatweg 27, boven de drukkerij van meneer Gans (geboortekaarten etc.) Mijn moeder was het vriendinnetje van Branca, ze scheelden een jaar (Branca van 1931, mijn moeder van 1932).

Piet Gans, de vader, en zijn zoon Philip verdwenen al vroeg in de oorlog naar een werkkamp. Mevrouw (Mathilda) Gans, die erg bevreesd was, had hen ook daartoe 'aangemoedigd', omdat ze da…

Lees meer

Het gezin van Pinehas (Piet) Gans en Rechouwous

Dit is het verhaal van een Joods gezin uit de Indische Buurt. Het gaat om een kleine middenstander met vrouw en twee kinderen. Allen zijn in meer of mindere mate betrokken bij het Joodse buurtleven.

Het verhaal begint in de Valkenburgerstraat 15.
In de namiddag van 17 augustus 1895, om een uur of half vijf, wordt hier Pinehas Gans geboren (bron: geboorteakte). Hij is de zoon van Philip Gans, van beroep schoenmaker en van Branca Gans, zonder beroep. De geboorteakte wordt behalve door Philip ook door twee ambtenaren getekend.
Philip zal ook andere beroepen uitoefenen. Zo heeft hij ook gewerkt…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie