Bijdragen aan Hartog de Rood

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Hartog de Rood

Hartog de Rood

Amsterdam, – Zevenaar,

Bereikte de leeftijd van 21 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Hartog de Rood

Hartog de Rood was op 9 april 1940 getrouwd met Betje Goedel.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Hartog de Rood was tijdens de Nederlandse mobilisatie soldaat 1-18 G.B. grenswacht detachement in het Nederlandse leger. Hij was gestationeerd aan Duitse grens nabij Zevenaar. Op 1o mei 1940 om 4 uur 's nachts is hij gedood toen Duitse troepen de Nederlandse grens overtrokken. Zijn stoffelijk …

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Gezin Joseph de Rood

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 51195) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend