Bijdragen aan Mozes Bolle

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Mozes Bolle

Mozes Bolle

Amsterdam, – Bergen-Belsen,

Bereikte de leeftijd van 65 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Mozes Bolle

Mozes Bolle was een zoon van Meijer Mozes Bolle en Theresia Parser. Hij huwde Mietje Blitz in 1909 in Amsterdam. Zij overleed op 8 december 1939. Ze kregen drie kinderen, onder wie Meijer Henri Max. Mozes Bolle hertrouwde op 1 juli 1942 in Amsterdam met Elza Engelina van Praag.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Mozes Bolle

Mozes Bolle komt voor als 'je vader' in M. Bolle, Ik zal je beschrijven…

Lees meer

foto trouwerij

Op de foto van de trouwerij van zijn zoon Max zit Mozes Bolle naast de bruid. Naast hem zit zijn toenmalige vrouw Marie (officieel Mietje) Blitz. Zij overleed in 1939. Volgens de schoondochter Mirjam Bolle werd haar schoonvader `Maurits` genoemd. Veel mannen die als Mozes stonden ingeschreven, vonden dat te "joods" en noemden zich Maurits. De afkorting "Moos" wekte antisemitische associaties.

Lees meer

Notities over het gezin Bolle

In zijn boeken "Het traject van een täg-esser" (Heemstede, 1991) en "Rapenburgerstraat 177 - In herinnering aan Menachem Bolle" (Heemstede, 1993) beschrijft Jaap Meijer onder meer het gezin Bolle, wonende aan de Nieuwe Keizersgracht 62 "met het nooit te vergeten telefoonnummer 51362". Meijer was bevriend met de zoon Leo (later Menachem) Bolle en kwam vanaf maart 1926 over huis bij diens familie.

I…

Lees meer

trouwbericht

Op 1 juli 1942 trouwde Maurits Bolle met Els van Praag.

Lees meer

Eva Bolle Hertzberger met haar schoonouders

Eva Bolle-Hertzberger met haar schoonouders Mozes ('Maurits) Bolle en Mietje Blitz. De foto is gemaakt aan de Harstenhoekweg in Den Haag, tweede helft jaren dertig. De foto is in het bezit van Mirjam Bolle, Jeruzalem.

Lees meer

Eva Bolle-Hertzberger met haar ouders, schoonouders en oma

Eva Bolle-Hertzberger met haar ouders Jacques Hertzberger en Henriette Betje Staal, haar oma, evenals haar schoonouders Mietje Blitz en Maurits Bolle. Voor mei 1936. Foto in het bezit van Mirjam Bolle, Jeruzalem.

Lees meer

Mozes Bolle

Mozes (Maurits) Bolle. Foto genomen in de jaren dertig. Foto in het bezit van Mirjam Bolle, Jeruzalem

Lees meer

Mozes Bolle

Mozes (Maurits) Bolle. Foto genomen in de jaren dertig. Foto in het bezit van Mirjam Bolle, Jeruzalem.

Lees meer

Mozes Bolle met Mirjam Henriette Bolle

Mozes (Maurits) Bolle met zijn kleindochter Mirjam Henriette Bolle, mei of juni 1937. Foto in het bezit van Mirjam Bolle, Jeruzalem.

Lees meer

Loofhuttenfeest

Mozes (Maurits) Bolle met zijn vrouw Mietje Bolle-Blitz in de loofhut op hun adres Nieuwe Keizersgracht 62. Medio jaren 30. Foto in het bezit van Mirjam Bolle, Jeruzalem.

Lees meer

Mozes Bolle en Els van Praag

Foto ter gelegenheid van het huwelijk van Maurits Bolle met Els van Praag, Amsterdam, 1 juli 1942. Foto in het bezit van Mirjam Bolle, Jeruzalem.

Lees meer

Mozes Bolle en Els van Praag

Foto ter gelegenheid van het huwelijk van Mozes Bolle en Els van Praag. Amsterdam, 1 juli 1942. Foto in het bezit van Mirjam Bolle, Jeruzalem.

Lees meer

Mietje ('Marie') Blitz, overleden in 1939. Zij was de eerste echtgenote van Mozes ('Maurits') Bolle en moeder van Max, Menachim (Leo) en Freddy Bolle. Foto in het bezit van Mirjam Bolle, Jeruzalem.

Lees meer

Mozes (Maurits) Bolle en Els Bolle-Van Praag in Bergen-Belsen

In juli 1945 keerde Freddy Bolle terug in Amsterdam, na vele maanden van ellendige gevangenschap in Bergen-Belsen en weken van zo mogelijk nog ellendiger transport in de trein die eind april 1945 bij het dorpje Tröbitz werd bevrijd door de Russen, ook wel aangeduid als "het verloren transport". In een brief gedateerd 7 augustus 1945 aan zijn broer Menachem (Leo) en schoonzus Mirjam Bolle-Levie in Kvutsat Yavne beschrijft hij onder meer de ziekte en het overlijden van zijn vader Mozes (Maurits) Bolle en diens tweede vrouw Els Bolle-van Praag. Maurits Bolle stierf op 20 januari 1945. Els Bolle-van Praag op 5 maart.

Freddy Bolle was de derde en jongste zoon van Maurits Bolle en Marie Bolle-Blitz. Hij werd geboren in 1914 in Amsterdam en overleed aldaar in 1983.

Het origineel van de brief wordt bewaard door Yad Vashem in Jeruzalem. Een Engelse vertaling van deze brief is verschenen in "After so much Pain and Anguish - First Letters after Liberation", een uitgave van Yad Vashem (2016).

"Vader heeft zich ook na het vertrek van de eerste (en zooals later bleek de eenige) Austauschgroep naar Palestina erg flink gehouden. Hy verzorgde zich zeer goed en was op zyn kleeren, zooals hy thuis was. Hy liep met een nagelschuiertje in zyn zak om te kunnen schuieren, als er per ongeluk een vlek op pak of jas kwam. Els heeft hem ontzaggelyk nauwgezette verzorging gegeven en ook zy hoopte, eve…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie