Bijdragen aan Salomon Porcelijn

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon Porcelijn

Salomon Porcelijn

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 60 jaar

Beroep: Ambtenaar

Foto’s

Verhalen

Verzekeringspolis

Deze persoon/dit gezin had een levensverzekering die mogelijk nog uitkeerbaar is.

Meer informatie daarover vindt u op de internetpagina van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa: http://www.stichting-sjoa.nl

Onder het kopje 'Polissen' vindt u de lijst met mogelijk nog uitkeerbare polissen en onder het kopje 'Algemene Informatie' het aanvraagformulier.

Lees meer

Gezin Salomon Porcelijn

Salomon Porcelijn huwde Schoontje Konijn in 1915 in Amsterdam. Zij overleed in 1933. Ze kregen samen de drie hier vermelde kinderen. Salomon Porcelijn hertrouwde in 1934 met Marianne Konijn.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Salomon Porcelijn

Van dit gezin of van een van de andere gezinsleden zijn ook JOKOS-dossiers (nummers 14094, 55108 ) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor i…

Lees meer

Het godsdienstschooltje van Melkman en Porcelijn.

Dankzij twee foto's een kleine biografische bijdrage over twee bijzondere onderwijzers.

Inleiding

In feite bestaat dit artikeltje eigenlijk uit niet meer dan twee foto's. Het gaat om het chanoeka (in het artikel gespeld als chanoeko) feest georganiseerd door de heer Melkman. Deze mijnheer Melkman heeft een particuliere inrichting voor Godsdienstonderwijs aan de Snoekjesgracht in Amsterdam.

Bijgestaan door de heer Salomon Porcelijn en enkele dames wist hij de jongens en meisjes zee…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend