Bijdragen aan Alida Verdoner-Hammel

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Alida Verdoner-Hammel

Alida Verdoner-Hammel

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 47 jaar

Foto’s

Verhalen

Alida Verdoner-Hammel

Alida is een dochter van Marcus Hammel en Esther Suesan. Ze trouwde 22 november 1922 met Salomon Verdoner (25 jaar), zoon van Abraham Verdoner en Meintje IJzerkooper.

Bron NH archief (huwelijk Alida Hammel)

Lees meer

Gezin Salomon Verdoner

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 164.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 6467) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie