Bijdragen aan Branca Plas

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Branca Plas

Branca Plas

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 24 jaar

Beroep: Verkoopster

Foto’s

Verhalen

Gezin Joseph Plas

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 895) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 516/13122).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie