Bijdragen aan David Aron Spier

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk David Aron Spier

David Aron Spier

Gendringen, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 38 jaar

Beroep: Controleur Nederlandse Veehouderij Centrale met opsporingsbevoegdheid

Verhalen

Over David Aron Spier

David Aron Spier, een controleur van de Nederlandse Veehouderij Centrale met opsporingsbevoegdheid, was een zoon van de veehandelaar en slager Samuel Spier en Judith de Haas. Hij trouwde op 10 December 1930 in Gendringen met Henrietta Heijman, een dochter van Levi Heijman en Evalina van Praag. Volgens de gemeente Gendringen vertrokken David Aron en Henrietta na hun huwelijk op 15 December 1930 naa…

Lees meer

Gezin David Aron Spier

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 144-145.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 31044) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

In Memoriam

David Aron Spier is de zoon van Samuel Spier, veehandelaar en slager, en van Judith de Haas. Naast David Aron telt het gezin nog één dochter en drie zoons. In Gendringen, waar het gezin woont, is de vader van David Aron veruit de bekendste koosjere slagerij van het dorp. Hij is dan ook geregeld degene die met Pasen de traditionele Paasos voor het slachten door de straten van het dorp leidt.

Henrie…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in april 1943 – juni 1943

Lange Niezel 9 huis, Amsterdam

Bezoek adrespagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend