Bijdragen aan Henrietta Spier-Heijman

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Henrietta Spier-Heijman

Henrietta Spier-Heijman

Gendringen, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 36 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Henrietta Heijman

Henrietta Heijman was een dochter van Levi Heijman en Evalina van Praag. Zij trouwde in Gendringen op 12 December 1930 met David Aron Spier, een zoon van Samuel Spier en Judith de Haas. Na het huwelijk vertrokken Henrietta en David Aron op 15 December van Gendringen naar de gemeente Wisch. 

Het echtpaar kreeg drie kinderen. De oudste, Judy werd in 1932 in Wisch geboren. In 1935 woonde het gezin in…

Lees meer

Gezin David Aron Spier

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 144-145.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 31044) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

In Memoriam

David Aron Spier is de zoon van Samuel Spier, veehandelaar en slager, en van Judith de Haas. Naast David Aron telt het gezin nog één dochter en drie zoons. In Gendringen, waar het gezin woont, is de vader van David Aron veruit de bekendste koosjere slagerij van het dorp. Hij is dan ook geregeld degene die met Pasen de traditionele Paasos voor het slachten door de straten van het dorp leidt.

Henrie…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in april 1943 – juni 1943

Lange Niezel 9 huis, Amsterdam

Bezoek adrespagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend