Bijdragen aan David de Groot

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk David de Groot

David de Groot

Amsterdam, – Apeldoorn,

Bereikte de leeftijd van 53 jaar

Foto’s

Verhalen

Over David de Groot

David de Groot werkte als gediplomeerd verpleegkundige in het Apeldoornse Bos, waar hij op 1 september 1919 in dienst was getreden.
Gemeentearchief Apeldoorn, personeelslijst van het Apeldoornsche Bosch

Lees meer

Verzekeringspolis

Deze persoon/dit gezin had een levensverzekering die mogelijk nog uitkeerbaar is.

Meer informatie daarover vindt u op de internetpagina van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa: http://www.stichting-sjoa.nl

Onder het kopje 'Polissen' vindt u de lijst met mogelijk nog uitkeerbare polissen en onder het kopje 'Algemene Informatie' het aanvraagformulier.

Lees meer

Zelfdoding David en Marianne de Groot-Mok

David de Groot en zijn vrouw Marianne de Groot-Mok plegen op 20 januari zelfmoord in hun huis aan de Zutphensestraat 185 in Apeldoorn. Dit wordt 's morgens door de heer Mendels (geneesheer van het Apeldoornsche Bosch) bij de politie gemeld. Het is de dag voordat alle bewoners van het Apeldoornsche Bosch worden gedeporteerd.

Bron: Politierapport Apeldoorn 20 januari 1943

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend