Bijdragen aan Salla Auszenberg

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salla Auszenberg

Salla Auszenberg

Keulen, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 13 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Salla Auszenberg

Salla Auszenberg vluchtte voor de oorlog uit Duitsland en vestigde zich in Assen.
F.J. Hulst en H.M. Luning, De joodse gemeente Assen. Geschiedenis van een behoorlijke Kille, 1740-1976 (Assen 1993)

Haar ouders overleefden de oorlog in Engeland. Ze was de zus van Josef en Lotte, die ook in Assen leefden.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Meer informatie over deze persoon is te vinden op…

Lees meer

Salla Auszenberg

Volgens de persoonskaart van Salla Auszenberg heetten haar ouders Nathan Auszenberg en Erna Sternlicht.
In december 1938 ging Salla met haar broertje Josef naar Nederland. Beiden kwamen terecht in een opvanghuis in Soesterberg. Enkele maanden later volgde hun zusje Lotte hen ook, samen met hun oudste broer, die uiteindelijk de oorlog als enige van de kinderen zou overleven.
Eind 1939 gingen de kin…

Lees meer

De familie Auszenberg

De vier kinderen Auszenberg komen eind 1938, begin 1939 als vluchteling naar Nederland. Zij werden opgevangen in het Bondshuis van de NPB in Soesterberg. Eind 1939 worden de kinderen ondergebracht bij vier verschillende pleeggezinnen in Assen. Het oudste kind, Max Auszenberg, vertrekt op 22 april 1940 naar Amsterdam. Van hem ontbreekt verder elk spoor. De jongste drie kinderen zijn via kamp Westerbork naar Auschwitz (Josef) en Sobibor (Salla en Lotte) gedeporteerd en daar vermoord.

In het boek “In Memoriam”, de gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942 – 1945, heeft Guus Luijters geprobeerd om de vermoorde kinderen uit de anonimiteit van het grote getal te halen door ze hun naam terug te geven en daar waar mogelijk weer een gezicht te geven.Hun naam terug geven is gelukt, maar ten opzichte van het totaal aantal gedeporteerde kinderen is het slechts gedee…

Lees meer

Stichting Sobibor

De namen van hen die in 1943 van Westerbork naar Sobibor zijn gedeporteerd aan de vergetelheid ontrukken.

In 1943 kwamen negentien treinen in Sobibor aan. Ruim 34.000 Joodse mannen, vrouwen en kinderen uit Nederland maakten de gedwongen reis naar dit vernietigingskamp. Op een enkeling na werden zij allemaal vermoord.
In 2013 is het zeventig jaar later en organiseert de Stichting Sobibor op of rond de transportdata van toen diverse bijeenkomsten. Kijkt u voor de meest actuele informatie over onze bijee…

Lees meer

Twee Joodse zusjes als vluchteling uit Duitsland

Op 2 maart 1943 vertrok uit kamp Westerbork een trein met 1105 mensen naar het toen onbekende vernietigingskamp Sobibor. Na een reis van drie dagen kwam de trein op 5 maart aan. Het was het eerste transport uit Nederland naar dit kamp. Nog 18 transporten zouden volgen tot het laatste transport op 20 juli 1943. 34.313 Joodse mannen, vrouwen en kinderen maakten de gedwongen reis naar dit gruwelijke oord in oost-Polen. In nog geen vijf maanden werden zij, op ongeveer duizend na, op de dag van aankomst vergast. Van de ruim 34.000 keerden slechts enkelen terug.

Het eerste transport werd, net als het tweede, uitgevoerd met een personentrein. Daarna gebruikte men veewagens. Van het eerste transport overleefde niemand. Opvallend is dat van de ruim elfhonderd mensen tweederde vrouw was en eenderde man. Van enkelen van hen heeft Stichting Sobibor een portret gemaakt.

Reichskristallnacht

Na de Reichskristallnacht in Duitsland, november 1938, stuurden de ouders Auszenberg hun vier jonge kinderen, twee jongens en twee meisjes, naar Nederland. Ze werden opgevangen in het Bondshuis van de Nederlandse Protestanten Bond in Soesterberg, een van de locaties die de Nederlandse regering had aangewezen als opvangkamp voor Joodse vluchtelingen. Eind 1939 werden de vier ki…

Lees meer

Salla Auszenberg

Meer over deze persoon is te vinden op: dokin.nl

Lees meer

Westerborkportretten

Meer over Salla Auszenberg bij de Westerborkportretten.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend