Bijdragen aan David Stern

Wat wilt u bijdragen?

David Stern

Borger, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 80 jaar

Beroep: Slager

Foto’s

Verhalen

Over David Stern

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Borger. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees meer

Joodse Eigenaars van Landbouwgronden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen de nazi’s al snel over tot het verwijderen van Joden uit het economische leven in Nederland. Ook de agrarische sector behoorde daartoe. Op 27 mei 1941 vaardigde de bezetter verordening 102/1941 uit betreffende de aangifte en gedwongen verkoop van landbouwgronden in Joodse handen. Op het Nationaal Archief bevinden zich de gegevens van die gedwongen verkopen. Op die gegevens heb ik nu door middel van een database een toegang gemaakt.

Joden werden gedwongen om hun landbouwgrondbezittingen aan te geven bij de regionale Pachtbureaus (later Grondkamers), onder verantwoording van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Door middel van het formulier ‘Aangifte van landbouwgronden in joodsche handen’ moesten ze aangeven welke percelen ze in hun bezit hadden. Na aangifte moesten de percelen voor 1 september 1941 worden verkocht aan ni…

Lees meer

Gezin David Stern

David Stern dreef aanvankelijk een pottenwinkeltje en later had hij een slagerij. Hij was getrouwd. Zijn vrouw Saar overleed op 24 september 1936. Het echtpaar vijf kinderen. Bovendien woonde Vrouwkje Stern bij hen in.
H. Hamburger en J.C. Regtien, Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe. Profiel (Bedum 1999) 41-43

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 54752) aanwezig op het Gem…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in juli 1942

A 143, Borger

Bezoek adrespagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend