Bijdragen aan Frouwkje Stern

Wat wilt u bijdragen?

Frouwkje Stern

Borger, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 40 jaar

Verhalen

Over Frouwkje Stern

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Borger. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees meer

Gezin David Stern

David Stern dreef aanvankelijk een pottenwinkeltje en later had hij een slagerij. Hij was getrouwd. Zijn vrouw Saar overleed op 24 september 1936. Het echtpaar vijf kinderen. Bovendien woonde Vrouwkje Stern bij hen in.
H. Hamburger en J.C. Regtien, Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe. Profiel (Bedum 1999) 41-43

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 54752) aanwezig op het Gem…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in juli 1942

A 143, Borger

Bezoek adrespagina

Familie