Bijdragen aan Jozeph de Haan

Wat wilt u bijdragen?

Jozeph de Haan

Breda, – Loosduinen,

Bereikte de leeftijd van 26 jaar

Beroep: Toneelknecht

Verhalen

Over Jozeph de Haan

Jozeph de Haan was een zoon van Marcus de Haan en Elizabeth Park. Hij was toneelknecht en woonde in Rotterdam.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Jozeph de Haan was bij de Nederlandse mobilisatie soldaat 1-I-R.J. (regiment jagers) in het Nederlandse leger. Tijdens de Duitse inval is hij op 11 mei 1940 bij gevechtshandelingen op het landgoed Ockenburg bij Loosduinen gesneuveld. Zijn stoffe…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Jozeph de Haan

Jozeph de Haan is gesneuveld bij de verdediging van het Vliegveld Ockenburg gelegen te Loosduinen, gemeente ‘s- Gravenhage. Zijn naam staat op bladzijdennummer: 013.21 van de Erelijst van Gevallen zoals deze aanwezig
is in het gebouw van de Staten-Generaal te Den Haag.

Verder staat zijn naam in:
Het boek “Doodenwacht bij onze Gevallenen”, auteur: G.H. Hoek, uitgave: 1945,Gebr. Zomer & Keuning’s N…

Lees meer

Gezin Marcus de Haan

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 60983) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend