Bijdragen aan Adolf Leefsma

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Adolf Leefsma

Adolf Leefsma

Veghel, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 43 jaar

Beroep: Vertegenwoordiger

Verhalen

Verzekeringspolis

Deze persoon/dit gezin had een levensverzekering die mogelijk nog uitkeerbaar is.

Meer informatie daarover vindt u op de internetpagina van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa: http://www.stichting-sjoa.nl

Onder het kopje 'Polissen' vindt u de lijst met mogelijk nog uitkeerbare polissen en onder het kopje 'Algemene Informatie' het aanvraagformulier.

Lees meer

Adolf Leefsma

Adolf Leefsma was een zoon van Raphael Leefsma en Ella Eppenheim. Hij had vijf broers, van wie slechts één de oorlog heeft overleefd.

Raphael Leefsma, zijn vader, is op 26 november 1856 geboren in Gorredijk, als jongste kind uit een gezin van tien kinderen, en is op 29 juni 1887 met Ella Eppenheim getrouwd in Veghel. Hij is op 12 juli 1925 overleden in Den Haag.

Ella Eppenheim is op 27 april 185…

Lees meer

Gezin Adolf Leefsma

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 53285) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 7043/20210).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend