Bijdragen aan Saartje Gosschalk-Slager

Wat wilt u bijdragen?

Saartje Gosschalk-Slager

Steenwijk, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 48 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Saartje Gosschalk-Slager

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Steenwijk. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees meer

Saartje, Gersom en Heiman woonden in de Hoge Hondstraat in Deventer

Gersom Gosschalk, geboren in Deventer op 14 januari 1894. Hij is één van de vijf kinderen van Heiman Gosschalk en Helena de Wolf. Hij was administratief medewerker in het familiebedrijf in de exportslachterij. Van 23 februari 1920 tot en met 23 april 1923 staat Gersom in Leeuwarden ingeschreven bij weduwe mevrouw B. Meiboom. Zij was gehuwd met Jozef van Gelder. Hij woont daar in de Slotmakersstraa…

Lees meer

Gezin Gersom Gosschalk

De burgemeester van Steenwijk verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Gersom Gosschalk, zonder beroep, van zijn echtgenote Saartje Slager en van hun zoon Heiman David Gosschalk, allen wonende in Steenwijk. Zij hadden zonder de vereiste vergunning hun woonplaats verlaten. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken.
Algemeen Politieblad, nr 49, 10 december 1942, …

Lees meer

Familiefoto van Saartje Slager in Steenwijk, ca. 1911. Over de nicht van Saartje: Reina Kan-Slager en haar kleindochter Mirjam Kan

Op deze foto staat Saartje met haar broers, zus en nichten, o.a. Reina Kan-Slager. Is zij vernoemd naar haar tante Reintje? (zie de verhaalbijdrage over haar: Reintje van Gelderen-Slager, tante van Saartje Gosschalk-Salger) Zij is de nicht van Saartje en heeft de oorlog overleefd. Reina is op 5 juli 1986 op 89 jarige leeftijd in Zwolle overleden. Zij is begraven op de joodse begraafplaats in Zwoll…

Lees meer

Van 1915 tot 1933 is Saartje onderwijzeres in Wijhe

Saartje en Gersom trouwen 15 november in Steenwijk en gaan wonen in Deventer: Hooge Hondstraat 85.

 

Lees meer

Op zoek naar……..

 Afgelopen zomer (2014) ben ik betrokken geraakt bij de Stichting Stolpersteine Steenwijk. Stolpersteine ofwel struikelstenen zijn kleine gedenktekens voor de huizen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Op de stenen zijn in een messing plaatje van 10 bij 10 centimeter de naam, het geboortejaar en de overlijdensplaats en datum van overlijden gestanst. Jan va…

Lees meer

Frans Nipperus over de familie Gosschalk uit Deventer in de oorlog in Steenwijk

Een samenvatting uit gesprekken met betrekking tot zijn buurman David Slager, diens dochter Saartje, schoonzoon Gersom en hun beider zoon Heiman gevoerd door Teun Smit met Frans Nipperus op 29-02-1984 en 13-03-1984. En met Jaap Slager samen met Frans Nipperus op 05-07-1984. Deze gesprekken zijn vastgelegd op cassettebanden

Frans Nipperus was tijdens de oorlog op de Westersingel in Steenwijk buurman van David Slager, de vader van Saartje Gosschalk-Slager. Frans Nipperus was ingenieur bij de Provinciale Waterstaat van Overijssel. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het Steenwijker verzet. Teun Smit voerde dertig jaar na dato daarover gesprekken met Frans Nipperus.

“Tijdens de eerste oorlogsdag stond mijn buurman…

Lees meer

Als Saartje in 1933 gaat trouwen stopt ze als onderwijzeres in Wijhe Ze laat zich inschrijven in Steenwijk

Dit is het huis van haar ouders in dezelfde straat waar de synogoge staat op de hoek van de Kornputsingel/Gasthuisstraat. Na haar trouwen gaan ze wonen in Deventer.

Lees meer

Boek van Jan van Rossum met daarin het verhaal over Saartje Gosschalk-Slager

pag. 125 t/m 128. Gersom staat in dit boek met "Gerson". Dit moet volgens de geboorteakte Gersom zijn. Op pagina 128 staat dat één broer de oorlog waarschijnlijk heeft overleefd. Dit klopt, dit is Joseph Slager. Zie de bijdrage van de familiefoto en de bijdrage over Joseph Slager. 

 

Lees meer

Wijhe, 7 maart 2015 Herinneringen van Jo van der Waa-Kok aan haar juf Slager

Op 7 maart 2015 op bezoek bij Jo van der Waa-Kok in Wijhe, inmiddels 92 jaar.
Jo was leerlinge van Saartje Slager. Zie de klassenfoto 1e rij, vlnr 1e.
Op 6 oktober 2015 is Jo overleden, 93 jaar.

Wieske Veldhuis.

Jo: "Ja juffrouw Slager ken ik. De klassen gingen verder. Als je over ging van de tweede of derde dan kwam je weer bij een andere. Want ik heb ook bij meester Wijers gezeten. Dat was de vijfde, zesde en zevende klas. En dat werd ook allemaal gehalveerd. Verder niet. Ik ben een ondeugende meid natuurlijk. Ik zat in de klas bij juffrouw Slager. Nou en na de middag hadden wij altijd handwerk. En ik h…

Lees meer

In 1933 verhuist Saartje Gosschalk-Slager vanuit Wijhe naar Steenwijk.

Ze woont kort in bij haar ouders aan de Kornputsingel 46 in Steenwijk.

Vanuit dit huis trouwt zij in de synagoge met Gersom Gosschalk.

Lees meer

Saartje en Gersom trouwden in de synagoge in Steenwijk

Na de oorlog werd de synagoge verbouwd tot garage. Deze werd afgebroken. Het gebouw van de ABN/AMRO werd gebouwd. Hierop is een gedenkteken geplaatst als herinnering aan de synagoge en de joodse gemeenschap voor de oorlog in Steenwijk. Jan van Rossum schreef het boek: De laatste synagoge van Steenwijk 1870-1952. In 2016 werd het pand van de ABN/AMRO gekocht door de Odd Fellows. Zij hebben het gebo…

Lees meer

Woonadressen van Saartje Slager in Wijhe

Vanaf 28 augustus 1917 heeft Saartje samen gewoond met een aantal andere dames op het adres Langstraat 31. Op 13 augustus 1918 verhuist ze naar de familie Keukenkamp in de Stationsweg, toen nummer 25.

Gezinsbladen 704, 820 en 893

Freerk Kunst van de Historische Vereniging Wijhe

Lees meer

In de notulen van B&W in Wijhe wordt juf Saartje Slager genoemd

Uit de notulen van 1917 en 1929/1930

1e: Saartje krijgt verlof vanwege een sollicitatie in Wolvega.

2e: Bericht van niet kunnen werken vanwege ziekmelding.

Lees meer

Klacht over de onderwijzeressen van der Wal en Slager

Saartje Slager en haar collega van der Wal zouden post op school ontvangen......

Uit de notulen uit het jaar 1917:

"De heer Kattenwinkel deelt nog mede dat hem klachten ter ore zijn gekomen over de onderwijzeressen van der Wal en Slager. Deze zouden brieven ontvangen. Hij zou gaarne zien dat de voorzitter een en ander onderzocht. De voorzitter zegt dat hij een onderzoek zal instellen."

Lees meer

Saartje Gosschalk-Slager werd vanuit hun onderduiken samen met haar man Gersom en kind Heiman opgepakt

In Westerbork werden ze na een paar dagen op transport gezet naar Sobibor. Mirjam Kan, kleinkind van Reina Slager, nicht van Saartje schreef in 1985 het volgende gedicht getiteld:

Westerbork

Door het wijde veld met de ruisende

bomen

fluistert God me toe

dat tegenwoordig treinen

heen en terug gaan

en geen eindhalte meer kennen.

 

Het wijde veld van 

de eenzame harten

slaat me

in de boeien

en legt …

Lees meer

De stenen spreken

Uitgeverij Toessteen

Lees meer

Het verhaal van Reintje van Gelderen-Slager, een tante van Saartje Gosschalk-Slager

Reintje, de tante van Saartje, trouwde met Benjamin van Gelderen. Zij verhuisden naar Amsterdam. Reintje en Benjamin kregen 12 kinderen. Reintje en Benjamin en twee van hun kinderen, Abraham en Jacob (waarschijnlijk overleden vlak na geboorte), zijn in Amsterdam overleden en begraven. Tien van hun kinderen, met hun echtgenotes zijn allemaal in de oorlog omgekomen. Ook kleinkinderen van Reina en Be…

Lees meer

Familieleden van Saartje Gosschalk-Slager zijn begraven op de joodse begraafplaats in Steenwijk

De ouders, de opa's en oma's en veel andere familieleden zijn begraven op de joodse begraafplaats in Steenwijk.

Lees meer

Saartje Gosschalk-Slager wordt herdacht op het gedenkteken in Steenwijk

Saartje Gosschalk-Slager en haar zus Betje de Groot-Slager, twee zussen van Joseph Slager worden in Steenwijk herdacht op het gedenkteken vlakbij de Kornputsingel/Gashuisstraat waar de synagoge stond.

Lees meer

Bé Gokkes, neef van Saartje, zoon van haar tante Betje Gokkes-Slager

Neef van Saartje. Hij staat waarschijnlijk ook op de familiefoto uit 1911, zie bijdrage familiefoto. Op de grond liggend rechts.

Lees meer

Mozes Slager, de zoon van Izak Slager, de oom van Saartje

Mozes Slager, zoon van Izak Slager. Hij is bij een treinongeval verongelukt.

Lees meer

Foto met kinderen van nichten en neef van Saartje

Uit de nalatenschap van Hartog Izak Kan

Lees meer

Oom en tante van Saartje: Izak Slager en Grietje Slager-Gokkes

Oom en tante van Saartje.

Lees meer

Neef van Saartje: David Slager, zoon van Grietje Slager-Gokkes en Izak Slager

Neef van Saartje is David Slager. Hij is een broer van Reina Kan-Slager. Hun ouders zijn begraven op de joodse begraafplaats in Steenwijk.

Lees meer

Abraham Slager, het 7e kind van Sara Messcher-Slager en Marcus Slager is de oom van Saartje

Abraham Slager is een oom van Saartje. Hij trouwde met Henriëtte Benninga. Zij kregen 6 kinderen. Zeker 22 uit zijn familie zijn omgekomen in Auschwitz en Sobibor. Zie ook het boek: een synagoge op het kruispunt van de winden. De joden in Winschoten. 1750-1942 van Geeske S. Koeman-Poel. Foto's pag. 130, 166, 175

 Abraham Slager 6-3-1866 Steenwijk

                          23-11-1942 Auschwitz

    …

Lees meer

De kinderen van Isaac Marcus Slager getrouwd met Rachel Frank en daarna met Betje Frank

Isaac Marcus trouwde met Rachel Frank. Hun kind:

1 Marcus Slager

Na het overlijden van Rachel hertrouwt Isaac Marcus met de zus van Rachel: Betje Frank. Hun kinderen:

1 Rachel Slager

2 Saartje Swaab-Slager

3 Eva Slager

4 David Slager

5 Eleazer Slager

6 NN

7 David Slager

8 Philip Isaac Slager

9 Jacob Slager

10 Roosje Slager

11 Eva Slager

Saartje Gosschalk-Slager is de dochter van David Slager, het …

Lees meer

Klara en Reina, twee nichten van Saartje

Klara en Reina zijn twee dochters van Izak Slager, de broer van David Slager, de vader van Saartje.

Reina is waarschijnlijk vernoemd naar haar tante Reintje van Gelderen-Slager.

Lees meer

Gezin van nicht Reina Kan-Slager met Clara dochter van Betje de Groot-Slager, zus van Saartje

Meyer Kan, Reina Kan-Slager en Hartog Izak Kan zijn begraven op de joodse begraafplaats in Zwolle. De dochter van Hartog (Harry) Mirjam Kan is in 2015 overleden en begraven in Israel.

Lees meer

Esther Colthof-Slager, tante van Saartje in Gorredijk

Esther Colthof-Slager is de zus van David Slager, de vader van Saartje. Zij is begraven op de joodse begraafplaats in Gorredijk. Esther was getrouwd met Benjamin Colthof. Zij kregen vier kinderen. Het eerste kind is bij geboorte overleden. De andere kinderen en hun echtgenotes en hun kinderen zijn in de oorlog omgekomen. In het Museum Opsterlân is te zien over de geschiedenis van de neef van Saart…

Lees meer

Benjamin Slager is een oom van Saartje. Hij is begraven in Diemen

Benjamin is een broer van David, de vader van Saartje. Hij was getrouwd met Riekje Slager-Smeer. Zij is ook begraven in Diemen. Zij kregen vier kinderen. Hun kinderen Leentje, Saartje en  Meyer zijn in de oorlog omgekomen. Hun dochter Esther-Springer-Slager was getrouwd met Eliazer Springer. Zij zijn beide begraven in Diemen. De kleinkinderen van Benjamin en Riekje: Benjamin Berklou, Rika Berklou,…

Lees meer

Rachel Mol-Slager is een tante van Saartje

Rachel Mol-Slager, het 10e kind van Marcus Slager en Saartje Slager-Messcher. Zij was getrouwd met Abraham Mol. Hij is evenals Rachel begraven in Diemen.

 

Lees meer

Gersom Gosschalk op familiefoto

Gersom in het midden op de foto.

Lees meer

Voor Saartje Gosschalk-Slager werd een Stolpersteine gelegd in Steenwijk

Op 9 augustus 2017 werden voor Saartje, Gersom en Heiman, in de Paul Krugerstraat 7 in Steenwijk  struikelstenen gelegd. 

Lees meer

Eveline Pollak-Slager, kleinkind van Joseph Slager, neef van Saartje schreef: Gefillte Fisch

Eveline Pollak-Slager is eveneens als Saartje geboren in Steenwijk. Zij is een kleindochter van Joseph Slager, een neef van Saartje. Joseph Slager was een kind van Izak Slager en Grietje Slager-Gokkes, broer en zus van de ouders van Saartje. Jaap Slager en Suze Slager-de Wied, ouders van Eveline zijn de  laatste van de familie Slager begraven op de joodse begraafplaats in Steenwijk. Eveline is in …

Lees meer

Heiman Slager, zoon van een neef van Saartje was pianist

Heiman Slager is een kleinzoon van Abraham Slager, broer van de vader van Saartje. Heiman woonde met zijn vrouw Rosina Slager-van Dam in de Oosterstraat 45a in Groningen. Zie Joods Monument Heiman Slager, geboortejaar 1913. Heiman was pianist. 

Lees meer

Gedichten geschreven door Mirjam Kan, kleinkind van Reina Slager, nicht van Saartje

Mirjam Kan, kleindochter van Reina Kan-Slager, nicht van Saartje schreef gedichten. In 1995 verscheen een afscheidsbundel bij haar afscheid aan ELAH waar zij bijna 12 jaren heeft gewerkt. In het voorwoord schrijft Mirjam: "De 5de mei 1995 was mijn officiële afscheidsdatum. Precies 50 jaar na tóen. De Shoa uitstappen is geen bevrijdingsdag."

Lees meer

Voor Saartje, Gersom en Heiman werden struikelstenen gelegd in Deventer

Op 22 april 2018 werden voor Saartje, Gersom en Heiman struikelstenen gelegd voor hun woonhuis in Deventer, Hoge Hondstraat 85. Het verhaal van Wieske Veldhuis bij de steenleggingen:

Wij staan hier voor het huis waar het gezin Gosschalk woonde: Gersom, Saartje en hun 6 jarig zoontje Heiman. Gersom Gosschalk en Saartje Slager zijn hier na hun trouwen in 1933 komen wonen. Gersom is in 1899 in de Gro…

Lees meer
Lex

http://www.struikelstenen-deventer.nl/2013-12-29-18-17-21/joodse-persoons-en-familieverhalen/14-familiegeschiedenissen/131-gezin-gersom-gosschalk

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend