Bijdragen aan Richard Barmé

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Richard Barmé

Richard Barmé

Küllenhahn, – Waalsdorpervlakte,

Bereikte de leeftijd van 20 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Richard Barmé

Richard Barmé woonde met zijn ouders en zijn zus Rita in de Nassaulaan 4 in Baarn. Hij was student. Onder de schuilnaam Edo ging hij in het verzet als lid van de Knokploeg Rotterdam. Hij vluchtte via Portugal naar Engeland, waar hij werd opgenomen bij de Special Operations Executive van de Britse geheime dienst. Op 1 november 1944 werd hij in het kader van de actie ‘Trapping’ als radiotelegrafist …

Lees meer

Joodse militairen (deel 2)

In 1939 werd in allerijl het Nederlandse leger gemobiliseerd. Het leger bereikte een sterkte van 280.000 man, waaronder veel Joden. Na de capitulatie stonden zij voor de moeilijke afweging: onderduiken of bood krijgsgevangenschap een zekere mate van bescherming? [1]

Sinds de burgerlijke gelijkstelling in 1796, en de door Napoleon in 1811 ingevoerde dienstplicht, konden Joden volwaardig deelnemen aan de Nederlandse krijgsmacht. Het leger bood voor velen een uitweg uit de schrijnende armoede waarin men verkeerde. In 1831 maakten een aanzienlijk aantal Joden van die gelegenheid gebruik door zich, in de aanloop naar de Tiendaagse Veldtocht tegen het separatistisc…

Lees meer

Gezin Barmé

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 60554) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Rita Barme

Rita Barmé, Nassaulaan 4

Rita groeide op in een welvarend gezin. Vader Benno Barmé had een metaalfabriek, die hij verkocht toen duidelijk werd dat er in Duitsland geen plaats was voor niet-arische mensen. Zijn vermogen zette hij vast in Duitsland in de overtuiging dat alles na de val van Adolf Hitler wel weer in orde zou komen. Dat zou helaas niet zo zijn: hij raakte alles kwijt.

Rita was geboren …

Lees meer

Rita en Richard Barmé

Lees meer

Adres & bewoners

Familie