Bijdragen aan Izaäk Akker

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Izaäk Akker

Izaäk Akker

Winsum, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 79 jaar

Verhalen

Over Izaäk Akker

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 32496) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerp…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie