Bijdragen aan Samuel Abraham Cohen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Samuel Abraham Cohen

Samuel Abraham Cohen

Almelo, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 60 jaar

Beroep: Winkeleigenaar

Verhalen

Gezin Samuel Abraham Cohen

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 645) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 2056/16818).

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in april 1942

Bezoek adrespagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend