Bijdragen aan Hartog Bamberg

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Hartog Bamberg

Hartog Bamberg

Hoek van Holland, – Oegstgeest,

Bereikte de leeftijd van 20 jaar

Verhalen

Over Hartog Bamberg

Hartog Bamberg was tijdens de Nederlandse mobilisatie korporaal 5-15-Dep. Bat. in het Nederlandse leger. Hij is in de eerste oorlogsdagen dodelijk gewond geraakt bij gevechten op de Hoge Morschweg nabij Oegstgeest. Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door kolonel b.d. J.W. de Leeuw

Hartog Bamberg ligt begraven op de militaire begraafpla…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Gezin Mozes Bamberg

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 34392) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 421/5955).

Van deze persoon of dit gezin is nog een…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend