Bijdragen aan Eva Horn-Rosenberg

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Eva Horn-Rosenberg

Eva Horn-Rosenberg

Leer, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 45 jaar

Foto’s

Verhalen

Gezin Alfred Moritz Nathan Horn

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 18454) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 5420/10675).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie