Bijdragen aan Rozette Turksma-Benninga

Wat wilt u bijdragen?

Rozette Turksma-Benninga

Eenrum, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 56 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Rozette Turksma-Benninga

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Drachten. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees meer

Rozette Turksma-Benninga

Rozette is een dochter van Noach Benninga en Juutje van Dam. Ze trouwde 7 juni 1922 met Jacob Turksma (34 jaar), zoon van David Turksma en Betje de Vries.

Bron wiewaswie.nl (huwelijk Rozette Benninga)

Lees meer

Gezin Jacob Turksma

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 54390) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 12000 / 22288).

Lees meer

De Drachtster Turksma's

Het gaat over 2 families Turksma in Drachten. Twee broers, Jacob en Mozes Turksma die respectievelijk met de zusters Rozette en Betje Benninga getrouwd waren.
Jacob en Rozette hadden 3 kinderen. De twee broers, David en Simon zaten destijds op het Drachtster Lyceum. Betsie hun dochter was getrouwd met Noach Simon Mok. Het huwelijk heeft geen jaar stand gehouden, toen waren ze beiden al vermoord.
Mozes en Betje Turksma hadden 1 dochter, Dora Jacoba.

Lees meer

Stroffelstiennen voor 15 Joodse Drachtsters

In woord en beeld het verhaal van het leggen van 15 Stroffelstiennen voor Joodse Drachtsters met achtergrondinformatie en de bijdragen van het Drachtster Lyceum. Het project is uitgevoerd door Smelnes Erfskip.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend