Bijdragen aan Leonard Salomon Ornstein

Wat wilt u bijdragen?

Leonard Salomon Ornstein

Nijmegen, – Utrecht,

Bereikte de leeftijd van 60 jaar

Beroep: Hoogleraar

Foto’s

Verhalen

Over Leonard Salomon Ornstein

In mei 1941 is in Het Joodsche Weekblad een overlijdensadvertentie geplaatst voor dr. Leonard Salomon Ornstein. In de advertentie wordt Ornstein vermeld als: 'Dr. Leonard Salomon Ornstein, vroeger Hoogleeraar-Directeur van het Physisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht, lid van de Nederl. Academie van Wetenschappen, correspondeerend eerelid van de Kungl. Fysiografiska Sällskapet te Lun…

Lees meer

Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw

Leonard Salomon Ornstein werd in 1939 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Lees meer

Gezin Leonard Salomon Ornstein

Van een of meer mensen in dit gezin hebben wij niet kunnen vaststellen of zij de oorlog al dan niet overleefd hebben. Hun naam is niet teruggevonden op lijsten van overlevenden, maar wij hebben hen ook niet met zekerheid kunnen terugvinden in In Memoriam. Zij zijn in het monument als 'overlevend' aangeduid en hun naam is niet vermeld.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend