Bijdragen aan Izaäk Meijers

Wat wilt u bijdragen?

Izaäk Meijers

Veendam, – Extern kommando Bismarckhütte,

Bereikte de leeftijd van 44 jaar

Beroep: Adjunct-commies PTT

Foto’s

Verhalen

Over Izaäk Meijers

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Veendam. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees meer

Joodse Eigenaars van Landbouwgronden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen de nazi’s al snel over tot het verwijderen van Joden uit het economische leven in Nederland. Ook de agrarische sector behoorde daartoe. Op 27 mei 1941 vaardigde de bezetter verordening 102/1941 uit betreffende de aangifte en gedwongen verkoop van landbouwgronden in Joodse handen. Op het Nationaal Archief bevinden zich de gegevens van die gedwongen verkopen. Op die gegevens heb ik nu door middel van een database een toegang gemaakt.

Joden werden gedwongen om hun landbouwgrondbezittingen aan te geven bij de regionale Pachtbureaus (later Grondkamers), onder verantwoording van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Door middel van het formulier ‘Aangifte van landbouwgronden in joodsche handen’ moesten ze aangeven welke percelen ze in hun bezit hadden. Na aangifte moesten de percelen voor 1 september 1941 worden verkocht aan ni…

Lees meer

Gezin Izaäk Meijers

Volgens de lijst van joodse inwoners in de gemeente Veendam van 13 juli 1942 was Izaäk Meijers getrouwd met Vroukje Engelina Kats. Het echtpaar had een dochter Judith en twee zonen, Josephus en Maurits. Het gezin woonde in de Marktstraat 50 in Veendam. De moeder van Izaäk Meijers, de weduwe Frouwke Meijers Goldsmith, woonde bij het gezin.
Izaäk Meijers was een op wachtgeld gestelde adjunct-commies…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend