Bijdragen aan Salomon Bartels

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon Bartels

Salomon Bartels

Amsterdam, – Rijswijk,

Bereikte de leeftijd van 22 jaar

Verhalen

Over Salomon Bartels

Salomon Bartels was tijdens de Nederlandse mobilisatie soldaat 13 Bt.Lu.A in het Nederlandse leger. Hij is op 10 mei 1940 dodelijk gewond geraakt tijdens een Duits bombardement op een legerbatterij in het Park Leeuwenberg bij Voorburg.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door kolonel b.d. J.W. de Leeuw

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Gezin Gerrit Bartels

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 5560) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend