Bijdragen aan Rase Einhorn-Raber

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rase Einhorn-Raber

Rase Einhorn-Raber

Bochnia, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 56 jaar

Verhalen

Gezin Juda Einhorn

Juda Einhorn was een zoon van Simon Einhorn en Rosa Reich.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 48.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 5393) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maa…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie