Bijdragen aan Salomon Lezer

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon Lezer

Salomon Lezer

Assen, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 70 jaar

Foto’s

Verhalen

familie Salomon Lezer

Salomon Lezer kwam uit een groot gezin, waaruit diverse leden in de kampen omkwamen; zie bij Froukje Lezer

Lees meer

Woonadressen en deportatie

Volgens het Zwolse bevolkingsregister vestigt Salomon Lezer zich op 27 april 1940 vanuit Groningen in Zwolle en wel op het adres Prins Hendrikstraat 2. In november daaropvolgend verhuist hij naar de Van Nagellstraat 19 en op 4 april 1941 naar de Oude Vismarkt 27A. Op 8 juli 1943 is hij uitgeschreven VOW.

Salomon Lezer is volgens mededeling van Westerbork gedeporteerd vanuit het Apeldoonsche Bosch,…

Lees meer

Gezin Salomon Lezer

Van een of meer mensen in dit gezin hebben wij niet kunnen vaststellen of zij de oorlog al dan niet overleefd hebben. Hun naam is niet teruggevonden op lijsten van overlevenden, maar wij hebben hen ook niet met zekerheid kunnen terugvinden in In Memoriam. Zij zijn in het monument als 'overlevend' aangeduid en hun naam is niet vermeld.

Lees meer

Aanvulling

Salomon Lezer trouwde op 13 juli 1901 te Assen met Minna Levij. Hij was een zoon van Meijer Coenraad Lezer x Saartje Engers (Bron: www.wiewaswie.nl)

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie