Bijdragen aan Emanuël Hijman van Blijdenstijn

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Emanuël Hijman van Blijdenstijn

Emanuël Hijman van Blijdenstijn

Ophemert, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 55 jaar

Beroep: Employé

Foto’s

Verhalen

Over Emanuël van Blijdenstijn en zijn vrouw Kaatje Levie.

Emanuël Hijman van Blijdenstijn was een zoon van Hijman van Blijdenstijn en Judith Docters. Hij was geboren op 2 April 1887 in Ophemert als oudste van de 6 kinderen uit dit gezin, waarvan in 1893 een doodgeboren zoon was. De andere broer en zussen waren Antje Jeannette, Maria, Jeannette en Izak, die allen tijdens de Sjoa zijn vermoord.

Emanuël Hijman van Blijdenstijn huwde Kaatje Levie op 2 Mei 19…

Lees meer

Joodse Eigenaars van Landbouwgronden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen de nazi’s al snel over tot het verwijderen van Joden uit het economische leven in Nederland. Ook de agrarische sector behoorde daartoe. Op 27 mei 1941 vaardigde de bezetter verordening 102/1941 uit betreffende de aangifte en gedwongen verkoop van landbouwgronden in Joodse handen. Op het Nationaal Archief bevinden zich de gegevens van die gedwongen verkopen. Op die gegevens heb ik nu door middel van een database een toegang gemaakt.

Joden werden gedwongen om hun landbouwgrondbezittingen aan te geven bij de regionale Pachtbureaus (later Grondkamers), onder verantwoording van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Door middel van het formulier ‘Aangifte van landbouwgronden in joodsche handen’ moesten ze aangeven welke percelen ze in hun bezit hadden. Na aangifte moesten de percelen voor 1 september 1941 worden verkocht aan ni…

Lees meer

Gezin Emanuël Hijman van Blijdenstijn

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 30074) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 1152/16769).

Van deze persoon of dit gezin is nog e…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie