Heemraadschapslaan 85, Nieuwer-Amstel

Bewoner(s) in april 1942