Bijdragen aan Eva de Vries-Gans

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Eva de Vries-Gans

Eva de Vries-Gans

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 41 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Eva de Vries-Gans

Eva Gans was een dochter van Philip en Branca Gans. Ze werkte als onderwijzer op een Joodse Fröbelschool in Amsterdam. Voordat Eva in het huwelijk trad, speelde de klas van Eva de bruiloft na (zie foto).
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Eva de Vries-Gans

Op de alle hier getoonde foto's en afbeeldingen rust Copyright en komen uit het privé-bezit van Sara de Vries en haar erven.

Lees meer

Salomon de Vries Vianen 9 juli 1871 - Sobibor 1943

Salomon de Vries Vianen 9 juli 1871 - Sobibor 16 april 1943 was de schoonvader van Eva Gans Amsterdam 23 december 1901
– Sobibor 11 juni 1943. http://www.communityjoodsmonument.nl/person/131112/nl

Salomon de Vries was de vader van Aron de Vries Amsterdam 20 augustus 1909
– Sakrau 31 december 1942.
http://www.communityjoodsmonument.nl/person/114173/nl

Salomon de Vries was de grootvader van Ce…

Lees meer

Het gezin van Pinehas (Piet) Gans en Rechouwous

Dit is het verhaal van een Joods gezin uit de Indische Buurt. Het gaat om een kleine middenstander met vrouw en twee kinderen. Allen zijn in meer of mindere mate betrokken bij het Joodse buurtleven.

Het verhaal begint in de Valkenburgerstraat 15.
In de namiddag van 17 augustus 1895, om een uur of half vijf, wordt hier Pinehas Gans geboren (bron: geboorteakte). Hij is de zoon van Philip Gans, van beroep schoenmaker en van Branca Gans, zonder beroep. De geboorteakte wordt behalve door Philip ook door twee ambtenaren getekend.
Philip zal ook andere beroepen uitoefenen. Zo heeft hij ook gewerkt…

Lees meer

Bewaarschool voor Israëlitische Minvermogenden (1821 – 1912)

“Wanneer men eens in de Rapenburgerstraat “de Joodsche Bewaarschool” voorbij gaat, dringt vaak het geroezemoes der spelende kinderen tot u door.”
Zo begint een kort artikel in het tijdschrift “De Geïllustreerde Joodsche Post” van 7 juli 1912. Dat geroezemoes is niet zo verwonderlijk als je nagaat dat er per dag ongeveer 400 kinderen, kleintjes volgens het artikel, van vroeg in de ochtend tot laat in de middag worden opgevangen en beziggehouden. Dit artikel geeft een korte geschiedenis van deze instelling!

Commissie ter oprichting, een geschiedenis
Maar eerst een overzicht van de geschiedenis van deze instelling. Een eerste, mogelijke, verwijzing heb ik gevonden in de Nederlandsche Staatscourant van 1 juni 1821. Het betreft een circulaire, uitgeschreven door het hoofdbestuur van het genootschap ter Bevordering van de Opvoeding der Minvermogende Nederlandsche Israëlitische kinderen (in Amsterdam).

De…

Lees meer

Celine de Vries

Meer over Celine ‘Lineke’ de Vries en haar ouders Aron en Eva, is te lezen in het hoofdstuk ‘Het dossier van Lineke de Vries’, geschreven door Guus Luijters in het boek De deportaties uit Nederland 1940-1945: Portretten uit de archieven (Amsterdam 2017) blz. 135-154.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie