Bijdragen aan Luise Marte Renate Stenszewski

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Luise Marte Renate Stenszewski

Luise Marte Renate Stenszewski

Berlijn, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 15 jaar

Foto’s

Verhalen

Verzekeringspolis

Deze persoon/dit gezin had een levensverzekering die mogelijk nog uitkeerbaar is.

Meer informatie daarover vindt u op de internetpagina van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa: http://www.stichting-sjoa.nl

Onder het kopje 'Polissen' vindt u de lijst met mogelijk nog uitkeerbare polissen en onder het kopje 'Algemene Informatie' het aanvraagformulier.

Lees meer

Montessori Lyceum Amsterdam en Joods Montessori Lyceum

Rena was leerling van het Montessori Lyceum aan de De Lairessestraat in Amsterdam. Haar naam komt voor op een plaquette met de namen van (oud-)leerlingen en (oud-)medewerkers die de oorlog niet hebben overleefd. Deze bevindt zich op het schoolplein van de huidige locatie van het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) aan de Pieter de Hoochstraat. Op 1 oktober 1941 moest Rena als gevolg van de maatregel…

Lees meer

Leerling 1e Montessorischool

Luise Marte Renate (roepnaam Rena) zat van 1933 tot 1940 op de 1e Montessorischool in Amsterdam. In deze school is een plaquette aangebracht waarop Rena's naam staat vermeld.

Haar naam komt ook voor op een van de koffers van het kunstwerk In Memoriam van Willem Volkersz.

Lees meer

"Mijn naam zal in dit album staan"

Rena schreef dit versje in het poesiealbum van een vriendinnetje.

 

"Je ziet wel aan mijn pen, dat ik geen notaris ben"

"Al moet ik er dwaas doorheen gaan, toch zal mijn naam in dit album staan"

"Een steen [vierkant]

De aarde [rond]

Beste Millie

Blijf gezond"

Je Vriendinnetje Rena Stenszewski

Lees meer

Leerlingenkaart Montessori Lyceum

Leerlingenkaart van Rena Stenszewski uit het schoolarchief van het Montessori Lyceum Amsterdam

Lees meer

Koffer

Op 24 januari 2017 ging klas 3HF van het Montessori Lyceum Amsterdam op excursie naar het Holocaust Museum i.o. Het doel was om de 172 koffers van het door Willem Volkersz gemaakte kunstwerk In Memoriam zelf een vorm te geven. Dit in het kader van het onderwijsprogramma Kunst en herdenken.

Foto: Mexime Herps uit klas 3HF.

Lees meer

Plaquette Montessori Lyceum

Klas 3HF van het Montessori Lyceum Amsterdam bij de gedenkplaat op het schoolplein. De foto werd genomen door docent geschiedenis Carlien Moeljono na afloop van de excursie naar het Holocaust Museum i.o. op 24 januari 2017.

Lees meer

Fragment uit "Kom vanavond met verhalen"

Luise Marte Renate (Rena) Stenszewski

14 april 1928 - 9 juli 1943 

Rena, geboren in Berlijn en in september 1933 als vluchtelinge naar Nederland gekomen, begon op 3 september 1940 in de eerste klas van het Montessori Lyceum. Ondanks de nodige fysieke tegenslag kon zij mee naar de tweede klas. Ze was een zeer ijverige leerling, die af en toe wat moeite had met talen en wiskunde. Tekenen ging haar z…

Lees meer

Montessori Lyceum Amsterdam

Plaquette 

Op 18 juni 2005 werd, voorafgaand aan de reünie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Montessori Lyceum Amsterdam aan de Pieter de Hoochstraat 59, op de binnenplaats een plaquette onthuld. Daarop stonden 25 namen van (oud-)leerlingen, medewerkers en bestuursleden die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Vermoord in vernietigingskampen, wegens verzetsdaden gefusilleer…

Lees meer

Montessori Lyceum Amsterdam

Namen op plaquette MLA

Rudi Acohen

Werner Basz

Frits van Blitz

Gi Boissevain

Janka Boissevain

Hilda Caffé

Jop Dutilh

Theo van Gogh

Rudi Goldschmidt

Jannie Gompertz

Lo Gompertz

Rosa de Groot

Jur Haak

Jet Haak-van Eek

Betty van Hess

Renée van Hessen

Michel de Jong

Hermann Jordan

Hans Kalker

Eddy Konijn

Els Kuyper

Marie Kijl

Freddy Lopes Cardozo

Leo Polak

Enny van Raalte

Eddy Santcroos

Hans Schippers

Lees meer

Adres & bewoners

Familie